Garanti Şartları

Ürün Bilgileri

Sitemizde yer alan ürünlerin görselleri, ürün hakkında fikir vermek amacıyla temsili olarak seçilmektedir. Gönderilen ürün, görseldeki ürünle çok küçük farklar içerebilir. (kullanım koşullarını etkilemeyecek küçük farklar, ürün etiketindeki bir yazı, bir elektronik parçanın ürün kodunun görseldekinden farklı olması gibi.) 

Sipariş verirken görselleri değil Ürün Açıklamalarını dikkate alınız.

 

Garanti ve Güvenli Montaj-Kullanım Şartları

1. Garanti süresi, inverterler ve dayanıklı elektronik ürünleri için, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Bazı malların garanti şartları, özellikleri göz önünde tutularak Bakanlıkça farklı şekilde belirlenebilir.

3. Üretim, fabrika hatası gibi satıcının sorumlu olduğu arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

4. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

5. Garanti süresinin dolmasından sonra, ya da garanti süresi içinde çıkabilecek arızalar (Fabrika, satıcı kaynaklı olmayan) için Teknik Servisimizde 5 yıl ücretli parça değişimi ve tamir hakkınız bulunmaktadır.

6. a. İnverterlerin ve diğer elektrikli cihazların montajı, kurulumu ve bakımı elektrik çarpılma tehlikelerine karşı gerekli tedbirler alınarak uzman ve yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Hiçbir canlının zarar görmemesi sağlanmalıdır.

b. Eğer bu konuda yetkili ve uzman değilseniz, bu uyarıyı şiddetle dikkate almanız, kalıcı bedensel hasarlara ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olmamak için zorunludur.

c. ALICI ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini, gerekli önlemleri alarak montaj-kurulum ve kullanım yapacağına özenle dikkat edeceğini ve sorumluluğunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

d. Düzgün Elektronik güvenli kurulum-montaj kullanım şartlarını garanti edemez.

e. Eğer ALICI işbu şartnamede ve firmamızın yayınladığı diğer şartnamelerde belirtilen hükümlere uymazsa, bu şartnameler haricinde telif haklarını ihlal, firmamızın duyurmadığı şekilde 3 üncü kişilere performans ve kullanım garantileri vermesi durumunda ve ürünlerin uygunsuz montaj ve kullanımı durumunda çıkabilecek maddi ve diğer zararların tamamından ancak ALICI sorumludur.

f. SATICI belirtmediği, taahhüt etmediği, bizatihi yazılı olarak tasdik etmediği bu türden bütün zararlardan sorumlu olmadığını burada deklare etmektedir. ALICI işbu şartnamede ve firmamızın yayınladığı diğer şartnamelerde  belirtilen SATICI kaynaklı olmayan sebeplerle oluşabilecek zarar ve ziyandan kendisi sorumlu olduğunu, SATICI'yı bu konuda sorumlu tutmayacağını, SATICI kaynaklı olmayan bu türden oluşmuş olan bütün maddi, parasal vs. zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

7. Kullanım kılavuzunda belirtilen montaj-kurulum tekniklerine uyulmalı ve gerekli sistem hesaplamaları doğru yapılmalıdır.

8. Satışını yaptığımız elektronik cihazların kullanım, depolama gibi anlarda olumsuz çevre koşullarından etkilenmemesi gerekmektedir. ( örneğin; taşınabilir solar sulama sistemlerinde inverterlerin yağmur, fiziksel darbe vb. maruz kalmaması)

9. Ürünlerin tanımlanan kullanım amacı dışında kullanılmaması gerekmektedir.

10. Yukarıdaki yönergelere uyulduğu takdirde www.bursakablogruplama.com e-ticaret sitemizde satışını yapmış olduğumuz dayanıklı elektronik tüketim cihazlarımızın 5 yıl ile 10 yıl arasında kullanım ömür beklentisi vardır.

Not: Satışını yaptığımız dayanaklı elektronik tüketim cihazların ilgili test, kalite ve yetki belgeleri mevcuttur. Talep edildiği takdirde tarafınıza ibraz edilecektir.